mainlogoKrönika

Det finns gamla äventyr och nyare...

Gammalt är seglingen från år 2006 och seglingarna från 90-talet

2009
Andra året som företagare har väl inte varit något höjdarår då företaget fått sig tildelat rollen som "Bisyssla" Därtill var vi av arbetspolitiska skäl nödgade. Verksamheten har dock inom dessa ramar pågått och målet är "organisk tillväxt" dvs inga yviga planer och djärva beslut inom den närmaste tiden!

En liten sida för att minnas året 2009 och visualisera verksamheten pågår här2008
Företaget Östersjöseglingar etablerades.

Snart fann ägaren att det inte bar sig och verksamheten omvandlades till bisyssla då rekryteringen av kunder och samarbetspartners inte riktigt matchade planen.

Marginell uthyrning pågick under sommaren och viss rekognosering för kommande sälturer utfördes.

Ingen verksamhet på utbildnings- underhåll- och försäljningssidan detta år.

Underhåll av företagets inofficiella seglare, en äldre Maxi 77 utfördes delvis men inte fullständigt. Underhållsdiskussioner med båtägare och klubbkamrater ger ändå en viss egenutbildningseffekt för kommande insatser.


2007
2007-05-07
Nytt är inte heller en genomgången examen i FB Klass VIII
Vad som återstod var en sjukvårdsutbildning som genomfördes enligt plan och därefter
mitt certifikat som numera ger mig rätt att segla mina kunder mot betalning
inomskärs... Visserligen vill jag till Gotska sandön men det
får väl bli en senare historia. Möjligen att vi seglar ideellt
till självkostnadspris senare under sommaren.
Där kan du hänga med om du platsar i besättningen.
Angående certifikat kan man numera ropa upp oss på VHF
2007-05-02
Sen länge passerat är även brandövningen/utbildningen
som vi Fartygsbefäl Klass VIII - aspiranter
ägnade oss åt för att kunna hantera olyckstillbud med eld.