Seglarintyg 1


Kursmoment
Segelbåtens delar och viktigaste utrustning, dess funktioner m.m.
Grunderna i seglingsteori, bukens funktion.
Hissa, ta ned, reva och beslå segel.
Hitta vindögat.
Lova och falla.
Slag och gippar.
Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns.
Tilläggning vid svajboj för segel.
Tilläggning vid brygga.
Väjningsregler, teori och praktik.
De vanligaste knoparna, (dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part,
stoppknop, pålstek, skotsstek, råbandsknop) och deras användning.

"Man-över-bord" i teori och praktik, att få båten stillaliggande vid den nödställde.
Förstå och tyda en väderprognos och omsätta denna kunskap för säker färd i
skärgård och kustnära farvatten.

Det förutsätts att kursdeltagarna kan simma minst 200 meter.

Innehavaren förväntas att självständigt kunna hantera en mindre segelbåt inomskärs i gott väder.

Intyget dokumenteras genom sigill och anteckning införs i NFBs intygsbok av provförrättare. Utfärdade intyg redovisas för NFB som registrerar intygsinnehavet.