logga


Vår miljöpolicy


Östersjöseglingar bidrar till en bättre havsmiljö och marint liv genom konkreta projekt, miljöanpassde uthyrningsregler och  avgränsningar i sin verksamhet

Uthyrning

• Vi verkar inte och gör ingen reklam för uthyrning av motorbåtar utom eldrivna. Skulle någon ändå vilja hyra ut sin båt genom oss ställer vi miljökrav på båten, t ex:

- Miljögodkänd bottenfärg
- Godkänd avgasrening
- Låg bullernivå
- Rimliga svallegenskaper

Vi hyr inte ut vattenskotrar eftersom vi betraktar dom som ett miljöproblem.

Övrigt

• Vi verkar för att installera båttvättar i våra hamnar under förutsättning att avfallet från tvättarna inte orsakar lokal miljöskada.

• Vi informerar våra kunder om aktuella regler för skyddsområden i skärgårdar och hav.


• Vårt lilla miljöprojekt
Maximalt Miljöriktig Maxi77 ->

Milda Matilda