Höstseglingar / offSeasonSailings
Info - Anmälan



Segling

Priser
Seglingsplan

Övrigt

Sälsafarari

Dagsturer
SEK 1200 / €120
Skaffning* ingår
Weekend
 
Övernatttningar i någon naturhamn i yttterskärgården.
SEK 2900 / €290
Koj & skaffning* ingår
Vi söker närkontakt med Östgötakustens sälar i närheten men ej inom reservatgränserna. Med lite tur och envishet får vi se dessa speciella djur på nära håll i deras naturliga miljö!


Avgång från någon hamn i Arkösund/Gryt fr kl 1400 med kurs reservatsområdet, 2 övernattningar i naturhamnar eller brygga i området  Harstena/Tyrislöt
Åter i hemmahamn sö em



Spinnakersegling
Dagsturer
SEK 1200 / €120
Skaffning* ingår
Weekend
 
Övernatttningar i någon naturhamn i skärgården eller vid brygga.
SEK 2900 / €290
Koj & skaffning* ingår


Vi seglar  spinnaker upp till  10 m/s om  seglingsförhållandena i övrigt tillåter.

Flerdagarsvarianten tar även upp de praktiska bitarna i begreppet "sjömansmässigt uppträdande"


spinnimage


Hårdvädersegling
Dagsturer
SEK 1200 / €120
Skaffning* ingår
Weekend
 
Övernatttningar i någon naturhamn i skärgården eller vid brygga.
SEK 2900 / €290
Koj, Sjösjukepiller & skaffning* ingår

Vi seglar ut någon av helgerna i september när det blåser minst 8 m/s
Vart vi seglar beror på väderläget. Du  som vill delta i detta evenemang ska inte vara känslig för sjösjuka. Blir du sjösjuk släpper vi av dig på närmaste beboeliga  kobbe och hämtar till på tillbakavägen!
Blir skepparn sjuk gäller andra regler.







* Särskilda önskemål om mathållning kan tillgodoses om de anmäls i förväg.