Östersjöseglingars policy angående segelbåtars

Säkerhetsutrustning
(samt lite kommentarer om säkerhetshöjande åtgärder)Totalsäkerheten påverkas av alla på båten samverkande delsystem och hur dessa hanteras
Det är emellertid också självklart att alla båtar inte
kan utrustas med alla säkerhetsfunktioner av rena kostnadsskäl
Säkerhetsnivån bör också anpassas efter den seglats som planeras
och för de väderförhållanden som kan förutses
Seglingar inomskärs kräver mindre utrustning än seglingar på öppet hav
Nedan följer en lista på lämplig säkerhetsutrustning som kan bli aktuell

Generell säkerhetsutrustning
- Flytväst
- Säkerhetsselar och förberedda lyftlinor
Mantåg, nät
- Nödraketer
- Handbloss
- Livboj med ljus / dan bouy
- Brandsläckare, pulver
- Överlevnadssdräkt, d:o
- 1:a hjälpen
- Båtshake
- Pålitlig motor!
Navigationsutrustning
- GPS
 Många finner nog denna apparat mindre betydelsefull men att navigera fel och inte veta var man är kan leda till olyckor...
Dessutom bör det finnas en sk MOB-knapp på apparaten som ska tryckas in om någon faller överbord. På vissa apparater behövs ett par knapptryckningar. Lär dig det!
- Kompass och sjökort är självklara, kunskaper om navigation likaså
- Sjölagen om eventuell RADAR: Använd den !
Beredskap mot vatteninträngning
- Fungerande länspumpar, automatisk och manuell
- Fungerande självläns i sittbrunn
- Träplugg eller motsv vid
    runda skrovskador Skrovgenomföringar ok med dubbla slangklämmor
- Däcksventiler stängda vid segling
- Kranar till skrovgenomföringar stängda vid segling UTOM självläns.
( Glöm ej kylvattenintaget!)

 Kommunikationsutrustning
- VHF
- Mobiltelefon, observera dock
   dess begränsade räckvidd i ytterskärgården/öppet hav
- Licensfria UHF-transceivrar (PMR446) Billiga&bra på öar etc
Styrutrustning
- Nödroderstyrning
Att synas
- Radarreflektor
- Fungerande laternor med reservlampor

Vid havererad rigg
- Bultsax
Elsystem
- I god kondition
- Start och fritidsbatterier i god kondition
Utrymningsvägar
- Ingen jolle över förpiksluckan under havsseglingar!
Eld/Gas
- Gasolsystem korrekt installerade och hanterade.
- Brandfarliga vätskor korrekt stuvade
Säkerhetsbesiktning
med intyg är aldrig fel!
Utomskärs
- Stormfock
- Drivankare
- Nödsändare, typ EPIRB (på havet)
- Livbåt
- AISmottagare
- Personliga trådlösa automatlarm

En annan viktig
aspekt på säkerhet är att
alla på båten får bekanta sig med utrustningen
och lär sig vad den är placerad och hur den fungerar
innan olyckan är framme.


ver 2, 20071104/RH