Östersjöseglingars förväntningar på segelbåtars

STANDARDUTRUSTNING


Säkerhet
Det som utan jämförelse är viktigast på en segelbåt
är dess säkerhetsutrustning och hur man uppträder säkert.
Läs igenom den!


 
'
För övrigt förväntas följande finnas ombord

Kabyssen
- porslin för lika många bäddar
- Någon form av kokmöjlighet
- Utrymmen för matvaror
- Diskmöjlighet
- Ordnad vattenförsörjning
 Navigation
- Kompass, fungerande och någorlunda rätt kalibrerad
- Om sjökort följer med, någrlunda moderna
- Driftsäkra navigationsinstrument eller varning om så ej är fallet
Elsystem
- Fungerande batterier
- Laddningsmöjligheter til lands och sjöss
- Flytvästar